د ۵ مخالفو امریکایانو نیولو ته ۲۳ میلیون ډالر انعام

امریکا د امریکا په لویدیځ او شمال کې د وسله والو مخالفینو د پنځو تنو مشرانو د نیولو لپاره درویشت میلیونه ډالره انعام ټاکلی دی.

تر ټولو لوړ انعام په نایجریا کې د بوکو حرام ډلې د مشر ابوبکر شېکاو د نیولو لپاره ټاکل شوی چې اووه میلیونه ډالره دی.