ساینسپوهان وايي نوې جراحي چړه يې جوړه کړې

ساينسپوهان وايي يوه داسې نوې جراحي چاړه یې جوړه کړې چې په ناروغانو کې د روغو او سرطاني نسجونو ترمنځ توپير کولی شي.

د لندن روغتونونو کې لومړنۍ ازمويني ښيي دغه وسيله به له ډاکټرانو سره په دې مرسته وکړي چې د سرطان ناروغانو لا کره او دقيق عمليات وکړي، او دوی به نژدې سمدلاسه پوه شي چې روغې او که ناروغې ټوټې پرې کوي.

دغه وسيله چې ځېرکه چړه بلل شوې، بايد لا نورې ازمينې پرې وشي، خو کېدی شي دريو کلونو کط عملياتو خونو ته وروپېژندل شي.