مالي کې وسله والو د ټاکنو چارواکي تښتولي

وسله والو کسانو په شمالي مالي کې د ټاکنو دوه چارواکي تښتولي دي.

دغه هېواد شاوخوا اته ورځې وروسته د ولسمشرۍ ټاکنو د ترسره کېدو لپاره تیارۍ نیسي.

دغه کسان د کېډال ښار سره نژدې د تیسالېت له ښارګوټي تښتول شوي دي.

د تښتول شویو له ډلې یو یې د ښاروالۍ مرستیال دی چې غوښتل یې په دغه ښار کې د رایو کارتونه وویشي.

داسې اندېښنې شته چې شمالي مالي د رایو ورکولو لپاره تیاره نه ده.