د بريتانيا شاهي ماشوم له روغتون کورته بوتلل شو

د بريتانيا شهزداه او شهزداګۍ د لندن له روغتون وتلي او خپل نوی زېږېدلی زوی يې لومړی ځل کور ته بولی دی.

شهزاده وېليم چې موسکی و، خپل ماشوم يې کېنزېنګټن ماڼۍ ته د لنډ واټن سفر لپاره د موټر څوکۍ کېښود.

له روغتون نه له خوځېد لږ څه مخکې نړۍ د شهزاده ماشوم څرک ليدا فرصت وموند، چې د بريتانيا تاج ته پر لار درېيم ځای کې دی.

د ماشوم مور او پلار د روغتون مخته لنډ وخت لپاره له رسنيو سره خبرې وکړې. دوی وويل لا تر اوسه يې د نامه غوره کولو پرېکړه نه ده کړې.

کله چې ترې پوښتنه ماشوم چاته ډېر ورته دی، شهزاده وېليم وويل "له نېکمرغه څېره کې يې د مور نښې ډېرې دي".