روسی جراح د ناروغ له ګېدې د هيروينو په غلا نيول شوی

د روسيې پوليسو يو جراح د هېروينو يوې خلتې پټولو په شک نيولی چې د يو ناروغ له ګېډې يې را ايستلې وه.

پوليسو د سيبېريا په کراسنويارسک سيمه کې له دغه ډاکټره چې نوم يې نه ياد شوی د نشه يې توکيو خلتو بېرته راوړو غوښتنه کړې ده.

دغه خلتې شکمن کس خپلې ګېډې ته تېرې کړې وې، او وروسته معلومه شوې چې ځينې را ايستل شوي نشه يي توکي ورک دي.

چارواکي ادعا کوي دغه جراح د نيولو پر وخت د لوړې کچې نشه يي توکو کارولو حال کې و.

دی د نشه يي توکو د غلا او لرلو پر سره تر ۱۵ کاله پورې بند سره مخامخ کېدی شي.