سروې: دا مهال ډېر خلک خپلې سیمې پرېږدي

د ملګرو ملتونو د یوې نوې سروې پایلې ښيي د بل هر وخت پرتله دا مهال زیات کسان له خپلو سیمو بهر ته ځي.

د دې نوې سروې شمېرنې ښيی چې دوه سوه او دوه دېرش میلیونه او یا په هرو دیرشو کسانو کې یو تن له خپلې سیمې وځي.

د دې کډوالو زیاتره برخه کارګر دي او د سویلي اسیا کډوال د نړېوال مهاجرت تر ټولو زیاته برخه ده چې له خپلو اصلي سیمو دباندې په نورو سیمو کې اوسیږي.

سروې ښيي چې لا هم تر ټولو ډیر شمیر کډوال اروپا ته مخه کوي او په دویمه درجه کې آسیا ده چې ډیر کډوال ورځي. د دې سروې له مخې امریکا تر ټولو ډېرو کډوالو ته ځای ورکړی چې نږدې ۴۶ ملیونه کسانو ته رسیږي.