قبايلي سيمه کې د روغتياپالنې دنده

قبايلي سيمه کې د روغتياپالنې دنده

قبايلي سيمو کې د ښځو لپاره کار تر ډېره ګران وي. خو کورمه اېجنسۍ کې یوه داسې مېرمن هم ډاکټره ده چې خپله سيمه کې د ټولو ډاګترانو مشري کوي. دا جراح یا مشره ډاګتره معین بېګم نومېږي. رپوټ کې يې په اړه حال وینو.