مرکه: د ګياوو درمل ولې اوس هم مینه وال لري؟

مرکه: د ګياوو درمل ولې اوس هم مینه وال لري؟

طبابت او روغتيا پالنه کې له پرمختګ سره سره اوس هم ډېر افغانان د ګیاوو درمل کاروي.

دا ډول درملنه پښتونخوا کې هم دود ده، نو پر همدې موضوع پېښور کې رحمان الله له ډاکټر سمیع الله جان سره خبرې کړې او لومړی یې ترې پوښتلي چې د هوموپتېک درملنه د انګريزې يا الوپتېک علاج پرتله ارزانه ده خو بيا هم لږ شمېر ناروغان د هوموپتېک ډاکټرانو ته د درملنې لپاره ورځي لامل يې څه کېدی شې.