پېښور کې د پښتو کتابونو مېله

پښتني ټولنه کې د پښتو ژبې لوست عامولو لپاره پېښور کې د پښتو کتابونو نندارتون او مېله جوړه شوې وه. که څه هم دا ډول نندارتونونه کم جوړېږي، خو مینه وال یې تمه لري چې راتلونکې کې د پښتو کتابونو نندارتونونه ډېر شي.

پېښور کې زموږ همکار اظهارالله پرې دغه وېډیويي رپوټ جوړ کړی.