د بېلا بېلو نڅاوو کيسه

د بېلا بېلو نڅاوو کيسه

نورې نڅاوې که څه هم په پښتنو کې مينه وال ډېر لري خو ترسره کوونکيو ته يې په ښه سترگه ځينې خلک نه گوري. په خټکو کې يو لوستى ځوان اسپنديار خان خټک دى چې د خپلو بېلا بېلو نڅاوو کيسه راته کوي.