د پېښور ښځینه سوک وهونکې

په پښتني ټولنه کې مېرمنې په ګرانه د لوبو او ورزش ډګر ته مخه کوي. خو پېښور مېشتې شهناز له ټولنیزو ستونزو سره سره نه یوازې خپله د سوک وهنې په لوبه کې ځلېدلې، بلکې اوس نورو نجونو ته هم په دې برخه کې روزنه ورکوي.

زموږ همکاره کوثر اعوان وحید یې لیدلو ته ورغلې او دا رپوټ یې چمتو کړی.