له سندرغاړې ثنا تاجک سره خواله

له پاڅونونو سره که ګډودۍ ملې وي، کله ناکله د مشهورو نښو په څېر انځورونه هم ورسره راووځي او انځورګري په کې غوړېږي. دا روان اپرېل سودان کې هم احتجاجونو پخوانی ولسمشر عمر البشير له واکه لرې کېدو ته اړ کړ، او ورسره ډېرې کيسې هم راووتې، يوه یې يو مېرمن الاء صلاح وه، چې د لاريون د مهال انځور یې ډېر مشهور شوی دی. دا او نور هنري خبرونه هنري شېبو کې.