هوډمنې ښځې: د يوه پلورنځي د مشرې کيسه

هوډمنې ښځې: د يوه پلورنځي د مشرې کيسه

د هوډمنو مېرمنو په لړۍ کي له یوې داسې ښځې خبرې اورو چې د يوه پلورنځي مشره ده.

کېرن جان د اکوړه خټک ده، دا وايي دا چې د بنت حوا سټور په نامه دې پلورنځي ټولې کارکوونکې یې ښځينه دي، يوه دوديزه پښتنه ټولنه کې يې د کار چارې يو څه ورته اسانه کړې دي.

د هوډمنو ښځو په لړۍ کې به د بي بي سي پښتو تلويزيون د مارچ د مياشتې په ترڅ کې هره ورځ د ډيورنډ کرښې دواړو غاړو ته د ژوند د بېلا بېلو ډگرونو له مېرمنو سره خبرې کوي.