سوات کې د مېرمنو جرګه

سوات کې د مېرمنو جرګه

سوات کې د ښځو د حقونو یوې ځایي فعالې د مېرمنو لپاره یوه ځانګړې جرګه جوړه کړې. تبسم عدنان وایي، ډېری وخت د ځایي ښځو ستونزې او غږ د نارینه و په جرګو کې نه اورېدل کېږي، نو ځکه دوی وغوښتل چې ښځې دې خپله جرګه ولري.

ازاد خبریال طارق الله اغلې تبسم سره د دې جرګې پر اړتیا او ځانګړتیا خبرې کړې دي.