کلېک: د ټکنالوژۍ له ډګره تازه خبرونه

کلېک: د ټکنالوژۍ له ډګره تازه خبرونه

یوې فضايي کمپنۍ د داسې پلان اعلان کړی چې له مخې به یې خلک د ځمکې په سر ۳۰ کلیلومتره د پاسه سفرونه کوي. دا او د ټکنالوژۍ نور خبرونه مو په کلېک کې راټول کړي.