کلېک: د ټکنالوژۍ له ډګره تازه خبرونه

کلېک: د ټکنالوژۍ له ډګره تازه خبرونه

که مو په کور کې پایپونه خراب وي او تاسې هڅه کوئ چې جوړ یې کړئ خو نه پوهېږئ کوم دیوال را وسپړئ، په دې اړه په کلېک کې داسې یوه نوې آله درښیو چې په همدې برخه کې مو سر خوږی کموي.

دا او د ټکنالوژۍ له ډګره تازه خبرونه ميرويس مياخېل په کلېک کې راغونډ کړي دي.