کلېک: د ټکنالوژۍ له ډګره تازه خبرونه

کلېک: د ټکنالوژۍ له ډګره تازه خبرونه

ګوګل داسې یوه آله جوړ کړې ده چې کولی شي د پوستکي سرطان داسې تشخیص کړي. دا او د ټکنالوژۍ په برخه کې دې ته ورته نورې پرمختیاوې میرویس میاخېل په کلېک کې را ټولې کړې دي.