نيمروز: انساني قاچاق

نيمروز: انساني قاچاق

د بي بي سي موندنې ښيي چې اوس هم ډله ډله ځوانان د ښه ژوند په لټه اروپا او نورې نړۍ ته له خپل ټاټوبي په تېښته دي.

تېر کال اروپا کې د کډوالۍ کړکېچ ټوکېدلی و، چې ګڼ شمېر کډوال او پنا غوښتونکي یې افغانان هم وو.

نو افغان ځوانان ولې په ناقانونه او مرګونو لارو اروپا ته د سفر زړه کوي، سیدعبدالله نظامي د افغانستان جنوب لوېدیځ ته ورغلی و، چې د ایران او پاکستان له پولې سره نژدې د تلونکو ځوانانانو او انساني قاچاق حال وګوري.