په دوديزو لارو د غاښ درد درملنه

په دوديزو لارو د غاښ درد درملنه

د غاښ درد ښايي د ډېرو لپاره خورا دردناکه تجربه وي، خو افريقا کې د غاښ ډاکټر ته ورتګ کوم غوراوی نه دی، ځکه يا یې لګښت ډېر زيات دی، او يا هم نه شته.

کارپوهانو بيا خبرداری ورکړی چې نيجېريا کې د غاښونو ارزانه او دوديزه درملنه د ګټې پر ځای تاوان رسوي.

لندن کې د روغتيا کارپوهان راغونډ شوي، چې د روغتيايي خدمتونو د لا ښه کولو پر لارو چارو غور او بحث وکړي.