د اورګاډي هغه شرکت چې لګښتونه يې ولس ورکړي

د اورګاډي هغه شرکت چې لګښتونه يې ولس ورکړي

له کلونو راهیسې په جرمني کې د اورګاډو شبکه له یوې لویې کمپنۍ سره وه او هغوی اداره کوله خو اوس یو نوی پیل شوی شرکت چې ټولې پیسې یې عادي ولس ورکوي او هڅه کوي له هغه نورو سره مقابله وکړي.

د اوونۍ یوه ورځ له برلېن څخه سټوټګارټ ته ځي او داسې د خوړو ځای هم په کې شته چې غوښه او لبنیات نه پلوري.