کلېک: د ټکنالوژۍ له ډګره تازه خبرونه

کلېک: د ټکنالوژۍ له ډګره تازه خبرونه

داسې روباټ مو کله لیدلی چې پر ساعت ۱۶ کلیومتره مزل وکړي؟ او کله مو هم پر دې فکر کړی چې که خواړه درته ماشین تیار کړي څنګه به وي؟