مصنوعي لاس چې عضلې يې کنټرولوي

مصنوعي لاس چې عضلې يې کنټرولوي

د راتلونکي حل لار، د ځينو لپاره بيا د ژوند بدلولو چاره هم ده يو مصنوعي لاس چې عضلې يې کنټرولوي.

يو لاس چې مسکو کې د ساينس يو فيسټيوال کې نندارې ته وړاندې شوی و. د فيسټيوال مېلمه وياند نايجل اکلنډ چې د دې ټکنولوژي ننداره یې وړاندې کوله، وايي دې ټکنولوژي یې ژوند وربدل کړی دی.