بې ډرایوره موټر او لارۍ به مو کله لیدلي وي؟

بې ډرایوره موټر او لارۍ به مو کله لیدلي وي؟ اورېدلي خو مو خامخآ دي. خو بې ډرایوره بسونه مو چېرته ليدلي او پکې سپاره شوي یئ؟ که نه، هېڅ غم مه کوه.

جرمني کې داسې بسونو په کار پيل کړی دی چې ځینې یې په ترانسپورت کې لوی پرمختګ بولي.

د جرمني په بېوېریا سیمه کې خلک اوس په داسې بسونو کې سفر کولی شي چې پیسه یا ټېکېټ نه غواړي او چلونکی هم نه لري.