کلیک

کلیک

ایا کله مو فکر کړی چې ښايي داسې ځیرک تیلیفونونه راووځي چې تاوېدی او کږېدی شي؟ یوې کمپنۍ اوس ورته ملاتړلې او فرانسه کې بیا هغو زده کونکو ته چې عمرونه یې له ۱۵ کلونو کم وي، په ښوونځي کې د ځیرکو تیلیفونو اجازه نه ورکول کېږي. دا چې ولې راځئ د تکنالوژۍ له نورو خبرونو سره به یې میرویس میاخیل راته ووايي.