ځنګلي ژوي لمرختو او لمرلوېدو کې

. د انځور حقوق Greg Du Toit/mediadrumworld.com

د ځنګلي ژوو عکاس ګرېګ ډو ټویټ د افریقا جنوبي او ختیځو سیمو کې د ژوو په زړه پورې انځورونه اخیستي.

Presentational white space
زمری د انځور حقوق Greg Du Toit/mediadrumworld.com

د ژوو په دې انځورونو کې چې د لمرختو او لمرلوېدو پرمهال اخیستل شوي، زمريان، زرافې، هیلۍ، فیلان، پړانګان، او زېبرا شامل دي.

فیل د انځور حقوق Greg Du Toit/mediadrumworld.com
Presentational white space
. د انځور حقوق Greg Du Toit/mediadrumworld.com
آسمان د انځور حقوق Greg Du Toit/mediadrumworld.com
Presentational white space
زرافه د انځور حقوق Greg Du Toit/mediadrumworld.com
Presentational white space
زمری د انځور حقوق Greg Du Toit/mediadrumworld.com
Presentational white space
هیلۍ د انځور حقوق Greg Du Toit/mediadrumworld.com
. د انځور حقوق Greg Du Toit/mediadrumworld.com
Presentational white space
زیبرا د انځور حقوق Greg Du Toit/mediadrumworld.com
Presentational white space
زیبرا د انځور حقوق Greg Du Toit/mediadrumworld.com
ماښام د انځور حقوق Greg Du Toit/mediadrumworld.com
. د انځور حقوق Greg Du Toit/mediadrumworld.com
. د انځور حقوق Greg Du Toit/mediadrumworld.com
Presentational white space
ماښام د انځور حقوق Greg Du Toit/mediadrumworld.com
Presentational white space
آسمان د انځور حقوق Greg Du Toit/mediadrumworld.com

د ګرېګ ډو ټویټ نور انځورونه د هغه پر انسټاګرام کتلی شئ.