ځنګلي ژوي لمرختو او لمرلوېدو کې

.

د ځنګلي ژوو عکاس ګرېګ ډو ټویټ د افریقا جنوبي او ختیځو سیمو کې د ژوو په زړه پورې انځورونه اخیستي.

د ژوو په دې انځورونو کې چې د لمرختو او لمرلوېدو پرمهال اخیستل شوي، زمريان، زرافې، هیلۍ، فیلان، پړانګان، او زېبرا شامل دي.