د سرطان درملنې هڅې

د سرطان درملنې او د خپراوي مخنيوي په اړه يې پوهان پرله پسې څېړنې کوي. د انګلنډ کمرېج پوهنتون ساينسپوهانو بيا د سرطان يو درې بعديزه ډيجټلي بڼه جوړه کړې ده. دا تيومور چې له يوه ناروغ اخيستل شوی، د مجازي واقعيت په کارولو څېړل کېدی شي. څېړونکي هيله لري دا به په دې اړه داسې نوې لارې پرانيزي چې وګوري سرطان څنګه خپرېږي؟