ښايي شونې وي د نړۍ کاربون دوه اوکسایدو کچه ټیټه کړای شي

ساينسپوهانو ښايي داسې لار موندلې وي، چې له مخې یې د کاربون دوه اوکسايدو کچه بېرته راټيټه کړي.

هغه ساينسپوهان چې د اقليمي بدلون څېړنه کوي، وايي تر ټولو ډېر ۲۰ تاوده کلونه چې ريکارډ يې ساتل شوی، تېر ۲۲ کلونه وو. د کارپوهانو دا څېړنه چې د نړۍ تودوخې او هوا پېژندنې سازمان له خوا شوې، وايي تر ټولو ډېر ګرم ۴ کلونه یې بيا دا تېر څلور کلونه وو. دا چې څنګه دې راپور کې یې ګورو.