په کهشکان کې د تورې انرژۍ لټون

په کهشکان کې د تورې انرژۍ لټون

توره انرژي یې بولي. هغه قوه چې په ډېره چټکۍ كاينات پراخوي او د کیهان یا پېنۍ ډېره برخه جوړوي خو ساینسپوهان لا هم نه پوهېږي چې دا قوه څه ده. اوس د امریکا په ارېزونا ایالت کې یو لوی تیلېسکوپ د ۳۵ میلیونو کهکشانونو خوځښت اندازه کوي. تېلېسکوپ به په هرو شلو دقیقو کې، پنځه زره کهکشانه سکن کړي. هیله دا ده چې دا کار به له څېړونکو سره مرسته وکړي چې د تورې انرژۍ په اړه خپل معلومات ډېر کړي.