د زړه کمپیوټري اله

د زړه کمپیوټري اله

یوه کوچنۍ اله جوړه شوې چې په زړه کې ځای پرځای کېږي او له میلیونونو هغه کسانو سره به مرسته وکړي چې د زړه ناروغي لري. د V لاپ په نوم دغه کوچنۍ وسیله د انسان د رګونو له لارې تر زړه ځان رسوي. نور وېډیو کې کتلی شئ.