کلېک: د ټکنالوژۍ له ډګره تازه خبرونه

کلېک: د ټکنالوژۍ له ډګره تازه خبرونه

د کورونا وېروس له امله کورونو کې د پاتې کېدو او ګرځبنديز تدبير پلي کول، ډېرو هېوادونو کې د چارواکو لپاره يو سرخوږی جوړ شوی. ځينو یې بيا يو بېل سوچ او نويو لارو چارو ته مخه کړې.

د ټکنالوژۍ خبرونو کې يې کتلی شئ.