لابراتوار کې جوړه غوښه چاپېریال سره مرسته کولی شي؟

لابراتوار کې جوړه غوښه چاپېریال سره مرسته کولی شي؟

غوښه پر چاپېریال او زموږ ځمکه منفي اغېز لري . همدا هغه مساله ده چې په دې وروستیو کې یې ډېری خلک په اندېښنه کړې دي.

په نړۍ کې د شین کوریزو غازونو څلورمه برخه د زراعت سکتور تولیدوي. دې ستونزې ته په ځواب کې، اوس ساینسپوهان او نوې را پورته شوې کمپنۍ لګیا دي چې په لابراتوار کې غوښه تولید کړي.

دوی هیله لري چې مشتریان به په دې دا غوښه خوښه کړي چې اقلیم او ژویو ته یې تاوان نه رسېږي، خو رښتیا همداسې ده؟