کابل کې د ښځو لپاره د لامبو ځای

کابل کې د ښځو لپاره د لامبو ځای

افغانستان کې په تېره یوه نیمه لسیزه کې مېرمنو لپاره د ډېرو نورو کاري فرصتونو ترڅنګ نورې بوختیاوې هم په زياتېدو دي.

د بدني تمرین د ځینو کلبونو تر څنګ اوس کابل کې د مېرمنو لپاره د لامبو ځانګړی ځای هم شته.

آریا احمدزۍ په خپل دې رپوټ کې د مېرمنو لپاره دغو فرصتونو ته کتنه کړې ده.