بايسکل ځغلول څومره ګټه لري

بايسکل ځغلول څومره ګټه لري

ښايي ډېرو مو د بايسکل ځغلولو د ګټو په اړه اورېدلي وي، خو يوې نوې ساينسي څېړنې د دې پخلی کړی چې بايسکل ځغلونه د دېرو ناروغيو خطر کمولو کې مرسته کولی شي.

د دوه نيم سوه زره بايسکل ځغلوونکو پنځې کلنې څېړنې ښوولې چې دا فعاليت په پښو له تګه هم ګټور دی.