د یوې بې وزلې ماشومې ارمان

د یوې بې وزلې ماشومې ارمان

د ښځینه فوټبال لوبو یو په یاد پاتې کېدونکی نوم یادوو، لس کلنه جېسیکا کواش. دا د لویدیځې افریقا د فوټبال یوه ځلانده ستورې ده چې د ښار په یوه بې وزله سیمه کې رالویه شوې او هیله لري چې د مسلکي فوتبال لوبغاړې کېدو خوب یې ریښتیا شي. دا یې کیسه ده.