پاکستاني د سک کرېکېټ لوبغاړي کيسه

پاکستاني د سک کرېکېټ لوبغاړي کيسه

پاکستان کې د ژوند بېلابېلو اړخونو کې د لږکيو پر وړاندې له ستونزو سره سره، د بري ځينې کيسې هم راځي. دغو کيسو کې يوه، د تېز باولر پال سنګ ده. دی لومړی سک دی، چې د پاکستان کرېکېټ ملي اکاډمۍ ته رسېدلی، او اوس د لومړۍ کچې کرېکېټ لپاره ځان تياروي. بي بي سي ورسره خبرې کړې دي.