ښځينه د نارينه وو لوبډله کې

ښځينه د نارينه وو لوبډله کې

ښځينه د نارينه وو لوبډله کې، موږ ګورو چې څنګه يوې ښځې پرېکړه کړې چې د ټولو نارينه وو کنګليز هاکي لوبډله کې ولوبېږي.لوسي ګروبر د نارينه وو د کنګل هاکي لوبډله کې لوبېږي. دا ۲۱ کلنه ده، او د توکو يوه زېرمتون کې کارکوي، خو د انګلند جنوب ختيځ کې د اېنوېکټا مسټانګز لوبډلې غړې هم ده. دا يې بي بي سي ته د خپلې لوبې کيسه کوي، او وايي د نارينه وو لوبډله کې لوبېدو ورسره د لوبیزو وړتياوو ښه الي کې مرسته کړې ده.