شېبه په شېبه: د افغانستان او بنګله دېش لوبه

ژوندی خبري پوښښ

د خپرېدو نیټه 18 فبروري 2015 - 29 سلواغه 1393

د دغې ژوندي پوښښ د وروستي حال خپریدا اوس کار نه کوي