د افغانستان او زېمبابوې ترمنځ د لوبې وروستى حال

ژوندی خبري پوښښ

د خپرېدو نیټه 12 مارچ 2016 - 22 کب 1394

د دغې ژوندي پوښښ د وروستي حال خپریدا اوس کار نه کوي