فاحشه توب

  1. چین

    چینايي چارواکي د بدلمنۍ یا فحاشۍ له مرکزونو نیول شویو کسانو ته د سزا ورکولو هغه سسټم ختموي چې له مخې یې پولیس دغسې کسان تر دوو کلونو پورې د 'تعليمي مرکزونو' په نامه توقیف ځایونو کې ساتلای شوای. په چین کې جنسي کاروبار ته قانوني اجازه نه ورکول کېږي.

    نور معلومات
    next