ریاضي

 1. انا پېس

  بي بي سي

  Lisa Piccirillo

  امریکا کې د پي اېچ ډي یا دکتورا زدکوونکې له یوې اونۍ په کم وخت کې د ریاضي پنځوس کلنه مسله حل کړه.

  نور معلومات
  next