د موټر ځغلولو لوبه

  1. په نیزه وهنه لوبه کې لرګین مېخ په دریو بڼو خښیږي: یوه برخه یې لوڅه، ټول د خارو لاندې او اور ورکول، خاوره کې خښ کړی شوی مېخ یوازې تکړه لوبغاړي لیدلی او ایستلی شي.حکومت د پکتیا لوبغاړو لپاره له تېرو اوو او اتو کالونو لوبې نه دي برابرې کړي. زمونږ همکار نصرت تسل دغه انځورونه اخیستي دي.