سگرټ څکول

  1. زندان

    د زندان له سوریو هاخوا د بندیانو بیا خپله نړۍ وي، چېرته چې د توکو او نشه يي موادو سوداګري روانه وي. د دې سربېره د پور بیا جلا پروسه ده چې د زنداني وتل ترې ګران کار دی. دا برداشتونه د کارکیټرمول په کتاب 'زندان' کې دي چې د ایبري پرېس له خوا خپور شوی.

    نور معلومات
    next