بودايي

  1. People watch a 3D projection of the 56 metre-high Salsal Buddha at the site where the Buddhas of Bamiyan statues stood before being destroyed by the Taliban in March 2001.

    د افغانستان په بامیان دره کې له شګلنې ډبرې توږل شوې لرغونې مجسمې یو وخت په نړۍ کې د بودا تر ټولو دنګې مجسمې وې، خو ۲۰ کاله مخکې چې طالبانو والوځولې، د تل لپاره له منځه ولاړې.

    نور معلومات
    next