چين کې د فساد مخنيوي هڅې

چين کې د فساد مخنيوي هڅې

د چين مشران وايي فساد د واکمن ګوند لپاره د ژوند او مرګ مسئله ده، او دوی بايد پوه شي چې يوازې تېر کال یې ۳۰۰ زرو چارواکو ته له جريمو نيولې تر مرګ پورې بېلابېلې سزاوې ورکړل شوې وې.

خو څنګه به د ۹۰ ميليونو غړو ځواکمن ګوند کې د هوډ او موخې نوی احساس ننباسي او د تېر ايستلو له وسوسو به یې لرې کړي؟

د چين د انقلا یا پاڅون ځايونو ته رواني سفرونه څنګه کېږي، په دې راپور کې يې وګورئ.