فرانسه کې د کډوالو کمپ تړل کېږي

فرانسه کې د کډوالو کمپ تړل کېږي

فرانسه کې چارواکي لګیا دي د کډوالو ځنګل نومی جنجالي کمپ تړي تر ۹۰۰ ډېر کسان ترې د دې هېواد نورو برخو ته لېږل شوي.

دې کمپ کې څو زره خلک، چې ګڼ شمېر افغانان هم په کې دي، په ډېرو بدو شرایطو کې اوسېدل.

ډېری یې هڅه کوي بریتانیا ته ترې واوړي.