د هېلري کلنټن د برېښناليکونو پلټنه

د هېلري کلنټن د برېښناليکونو پلټنه

په داسې حال کې چې امريکايان به ۱۰ ورځې وروسته د خپل نوي ولسمشر يا ولسمشرې ټاکلو لپاره د رايو صندقونو ته مخه کوي، د دغه هېواد د پلټونو فدرالي ادارې، اېف بي ای، په ډاګه کړې يو ځل بيا د هغو برېښناليکونو پلټنه او څېړنه کوي، چې د بهرنيو چارو وزيرې په توګه د هېلاري کلېنټن د دندې له زمانې سره تړاو لري.

دې ادارې يو ځل مخکې دا له کوم جنايي عمل سپينه کړې وه. خو اوس دې په خپله پر اېف بي ای غږ کړی له دغو تازه موندنو سره په تړاو يې چې هر څه تر ګوتو کړي، خپاره يې دې کړي.