افريقا کې د کب نيوونکو ننګونې

افريقا کې د کب نيوونکو ننګونې

د افريقا په وېکټوریا جهیل کې زرګونه کب نیوونکي د اقلیمي بدلون له امله له تندر توپانونو سره مخامخ دي.

په دغه جهیل کې زرګونه کب نیوونکي هر کال مري ځکه د کب نیوولو کشتۍ یې ډېرې کمزورې او بې کیفیته دي.