د لندن مشهور ساعت به ډېر ژر غلی شي

د بېګ بېن نوم به مو ډېر اورېدلی وي او خامخا به ورسره اشنا یاست. خو د لندن دا مشهور ساعت به ډېر ژر غلی شي. د څو میاشتو لپاره به غلی وي.

ځکه د بیا رغولو کار یې پېلېږي. هغه ماڼۍ چې دا ساعت پرې ولاړ دی هم بیا جوړېږي.