د بلغاريا ټاکنې

د بلغاريا ټاکنې

په بلغاریا کې ولسمشریزې ټاکنې ترسره کېږي بي بی سي د بلغاریا له اوسني ولسمشر سره خبري کړې، نوموړی پر روسیې او د انټرنېټي بریدونو پر اغېز غږېږي.