د جګړو ماشومان

د جګړو ماشومان

مرستندويه ټولنې اټکل کوي عراق کې له جګړو تښتېدونکو ملکيانو نيم يې ماشومان دي.

ډېر یې له رواني ټکان کړېږي.

مرستندويه کارکوونکې بېکي بکر عبد الله د پناغوښتونکو يوه پنډغالي کې په يوه ښوونځي کې کار کوي، چې رضاکاران په کې له ماشومانو سره دې کې مرسته کوي، چې چاپېر يې د ګډوډۍ پر پېښو خبر او پوه شي.